Bố chồng chăm sóc cho cô con dâu dâm đãng

Câu chuyện nói về một gia đình loạn luân khi người con dâu lại đi quan hệ với ông bố chồng của mình. Nhưng cũng đúng thôi vì chồng của Kijima Airi thường xuyên đi làm ăn xa nhà, nhưng lại không hề quan tâm hay chăm sóc êm nó gì cả, đâm ra em nó mới thiếu thốn tình cảm. Và rồi em nó nện nhau sung đến nỗi có chồng ở nhà mà họ vẫn nện nhau luôn, câu chuyện sau đó…..

Bố chồng chăm sóc cho cô con dâu dâm đãng

Bố chồng chăm sóc cho cô con dâu dâm đãng