[SSIS-338] Cô người yêu hoàn hảo dâm đãng

Nhân vật chính là một người làm công ăn lương, gặp Yua tại văn phòng. Cô ấy trở thành tình nhân của anh ấy và chứng tỏ là một người yêu hoàn hảo, rất cho đi và không đòi hỏi.

[SSIS-338] Cô người yêu hoàn hảo dâm đãng

[SSIS-338] Cô người yêu hoàn hảo dâm đãng